Mentorsdag

Bild 1.png

Idag har samtliga klasser och elever på skolan haft mentorsdag. Det här innebär att varje mentor har fått planera upp en dag med sin klass för att hinna prata om allt mellan skola och fritid. Min klass, 1C, begav sig tillsammans med 2C ut till Hellasgården för en behövlig dos natur med tillhörande korvgrillning. Trots regn var det oerhört lyckat och vi återvänder nästa vecka till samma plats för att springa Distra-loppet, en löptävling som skolan arrangerar.

Varje elev på DBG har en egen mentor för handledning, coachning, utvecklingssamtal och studiehjälp. För att denna relation ska fungera optimalt behövs det att vi lär känna varandras styrkor och svagheter, egenskaper som vi sedan kan utveckla och ha användning av i klassrummet. Därför är dagar som dessa ovärderliga.

Joakim ThörneComment