Ansökning

 

Skolans ansökningskoder till de olika programmen är som följande:

Nationella program

För dig med minst 8 godkända grundskolebetyg där Sv/SVA, Eng och Ma ingår

 • BAHUS-DIS - Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, Distra Bygg Gymnasium Stockholm

 • BAMAL-DIS - Bygg- och anläggningsprogrammet inr måleri, Distra Bygg Gymnasium Stockholm

 • HAHAN-DIS - Handels- och administrationsprogrammet inr handel och service, Distra Bygg Gymnasium

Programinriktitat individuellt val.

För dig som har godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk samt engelska och/eller matematik men som saknar ett ämne för att bli behörig till nationellt program. 

 • IMVBAHUS-DIS Programinriktat individuellt val mot Bygg och anläggning (husbyggnad)

 • IMVBAMAL-DIS Programinriktat individuellt val mot Bygg- och anläggning (måleri)

 • IMVHAHAN-DIS Programinriktat individuellt val mot Handel.

Yrkesintroduktion

För dig som saknar godkänt i minst 8 grundskoleämnen

 • IMYBAHUS-DIS Yrkesintroduktion, mot Bygg och anläggningsprogrammet (husbyggnad)

 • IMYBAMAL-DIS Yrkesintroduktion mot Bygg- och anläggningsprogrammet (måleri)

 • IMYHAHAN-DIS Yrkesintroduktion mot Handel, inriktning handel och service, Distra Bygg Gymnasium Stockholm

Yrkesintroduktion för elever med särskilda behov/ specialpedagogisk profil

För dig som saknar minst 8 godkända betyg och är i behov av att gå i mindre undervisningsgrupp med stora möjligheter till hjälp och stöd. 

 • IMYBAHSB-DIS - Yrkesintroduktion mot bygg och anläggningsprogrammet/husbyggnad för elever med särskilda behov.

 • IMYBAMSB-DIS - Yrkesintroduktion mot bygg o anläggningsprogrammet/måleri för elever med särskilda behov.

 • IMYHAHANSB-DIS - Yrkesintroduktion mot Handel, inr handel och service för elever med särskilda behov

Språkintroduktion

 • IMSBA-DIS. Språkintroduktionsprogram med inriktning Bygg