Skolinspektionen

Idag har Skolinspektionen varit på skolan och genomfört uppföljande intervjuer kring besöket de genomförde i höstas. Både lärare och elever intervjuades under eftermiddagen kring skolans kvaliteter och utvecklingsområden. 

Vi på DBG vill passa på att tacka både elever och Skolinspektionen för den chans till utveckling dessa besök innebär. Det finns ingen motsvarighet i någon bransch där en organisation, utan kostnad, får besök av både jurister och pedagogiska experter som hjälper till att identifiera utvecklingsområden och brister. 

All denna feedback och återkoppling kommer vid terminens slut att ligga till grund för den verksamhetsplan vi tillsammans med våra elever kommer att skriva. I den finns mål för kommande läsår och massor aktiviteter vi kommer att genomföra för att fortsätta vår strävan mot att bli Stockholms bästa gymnasium. Givetvis kommer den att publiceras här på hemsidan så fort den är klar!

Joakim ThörneComment