Ett fantastiskt program

 

Yrkesintroduktionsprogrammet är till för dig som vill kombinera att läsa upp grundskoleämnen och samtidigt påbörja dina gymnasiestudier. Här läser du upp så du har betyg E eller högre i minst 8 ämnen (med svenska, matematik och engelska) samtidigt som vi läser gymnasieämnen från Handel- och administrationsprogrammet eller Bygg- och anläggningsprogrammet. 

Vi lägger ett schema unikt för dig! 

Du som går på Distras yrkesintroduktion har ett eget schema som är utformat precis för dina behov och betyg.

Du kan börja här om du har noll eller sju grundskolebetyg. Vi läser exakt så många betyg du behöver för att bli behörig till nationellt program. Du behöver inte läsa varje ämne ett helt år. I början av kursen testar vi vad du har kvar för att klara minst E och utformar kursen så den passar dig. 

I handelsämnena eller bygghallen jobbar vi alla tillsammans, oavsett program!

Du får läsa dina yrkesämnen med dina kompisar! Där samarbetar vi alla tillsammans.

Du går ut på praktik!

Även på yrkesintroduktionsprogrammet har du APL (praktik). Vi fixar riktigt bra praktikplatser till alla elever så att du får ett fint CV när gymnasiet är över. 

 

Finns även med special-pedagogisk profil!

 

Vi erbjuder även yrkesintroduktion för elever med särskilda behov. Eleven går då i mindre undervisningsgrupp där pedagogerna har stor erfarenhet av att jobba med elever som har funktionsvariationer som ADHD/ADD och trotssyndrom. Eleverna på detta program har hemklassrum, extra pedagogiska hjälpmedel i klassrummet samt nära kontakt med vår specialpedagog och elevhälsoteam. 

Vi erbjuder yrkesintroduktion mot både Handel- och administrationsprogrammet samt Bygg- och anläggningsprogrammet. 

 Kontakta vår rektor för mer information