Att må bra är en förutsättning för att klara skolan. Därför har elevhälsoteamet ett av skolans viktigaste uppdrag
— Peter Lindqvist, huvudman
 

EHT - elevhälsoteamet

På skolan finns ett elevhälsoteam (EHT) som leds av vår specialpedagog Marie Malm. Trots att vi är en ganska liten skola har vi både kurator, studievägledare, specialpedagog, skolsyster samt skolpsykolog och skolläkare via Skolhälsan.

EHT är en grupp som arbetar för att främja elevhälsa (båda fysisk och psykosocial) samt förebygga ohälsa och mobbing.

 
 

Marie Malm

Specialpedagog|Marie.malm@edu.distra.se

Boel Allberg

Studievägledare |boel.allberg@edu.distra.se

Anders Lindskog

KuratorI |Anders.lindskog@edu.distra.se

Sjuksyster

Sjuksköterska |Kontakta Marie Malm

Skolhälsa (psykolog + skolläkare)

Boka via marie Malm