jocke.jpg
 

Joakim Thörne

rektor

Joakim.thorne@edu.distra.se
‭073-5 35 17 17

Joakim är rektor på Distra Gymnasium och har mångårig erfarenhet av skolledning. Tidigare har han arbetat som skolchef, arbetslagsledare, programchef och profillärare. 

Joakim är lärare i grunden och är legitimerad i svenska och religion.

Joakim brinner för ett elevnära arbetssätt och en relationell pedagogik. Att varje elev ska känna sig sedd, hörd och bemött med respekt är Joakims motto.  

 
 
 

Peter Lindqvist

Grundare och skolchef

peter.lindqvist@edu.distra.se
073-341 40 21

Peter är en eldsjäl inom skolvärlden i Sverige. Efter att ha haft en central roll i Sofia Distans startades Distra Utbildningscenter tillsammans med en kollega från Sofia. Sedan 2001 har han tillsammans med sina engagerade lärare drivit Distra Utbildningscenter där gymnasiet idag är hjärtat av verksamheten. 

Peter är själv legitimerad lärare i SO-ämnena samt hemkunskap. Idag jobbar han med administration och avtalsfrågor inom Distra samt undervisar i entreprenörskap. Alla i Distras skolledning har nämligen en liten del av sin tjänst som undervisande lärare för att ha en nära och god relation till eleverna.

peter.jpg
 
 
 

Marie Malm

biträdande rektor
marie Malm
073-341 40 23

Marie är skolans biträdande rektor och hjärta i verksamheten. Marie ansvarar över att alla elever får det stöd de behöver för att klara sina studier och leder skolans elevhälsoteam.

Marie är utbildad specialpedagog och legitimerad lärare inom samhällsämnen. Hon har mångårig erfarenhet av undervisning och att handleda och stötta kollegor och elever mot framgång. Tillsammans med kurator, studievägledare, skolsyster och skolpsykolog samordnar hon skolans alla stödinsatser.