Rutiner - anmäla kränkning

 
 

Om du som elev på Distra anser att du blivit utsatt för kränkande behandling/trakasserier/sexuella trakasserier i samband med din skolgång kan du använda nedanstående formulär anmäla det till skolan. 

Skolan har tydliga och utarbetade rutiner kring hur vi arbetar med detta. Vi arbetar på följande sätt:

Anmäla

Det första du gör är att anmäla. Du kan göra det till valfri vuxen i skolan du känner förtroende för så kommer de att ta det vidare till rektor. Du kan även vända dig direkt till rektor eller elevhälsoteam. Det går även bra att använda nedanstående formulär som då skickas direkt till skolan. Vid samtliga anmälningar om kränkande behandling informeras huvudman. 

Utreda och dokumentera

Huvudman och skola kommer direkt starta en allsidig och objektiv utredning om vad som har hänt. Samtliga berörda parter (elever, vårdnadshavare, personal m.m) som sitter på information kring ärendet kommer att intervjuas. 

Agera

Huvudman och skola kommer, utifrån vad utredningen visar, sätta in lämpliga åtgärder så att kränkningarna/trakasserierna upp och samtidigt formulerar åtgärder för att förhindra att det händer igen. Dessa återkopplas till samtliga som berörs av insatserna. 

Följa upp

I samband med att insatser sätts in bokas möte för uppföljning med inblandade parter så att dessa följs upp och skolan kan säkerställa att kränkningar upphör och inte fortsätter. 

Du hittar mer information om hur vi jobbar med att förhindra kränkande behandling genom att läsa vår plan mot kränkande behandling. Den finns på SchoolSoft och uppsatt i varje klassrum