Distra fortsätter öka i popularitet!

En kort nyhet! Distra har i preliminära antagningen ökat i söktryck med 38%! Härligt att se.

Är du intresserad av att söka Distra? Hör av dig, det är aldrig för sent för ett personligt möte. Vi har även ett extrainsatt Öppet Hus den 7 maj pga det höga söktrycket

Joakim ThörneComment