Felfri skolinspektion!

ssi-logo-hog.jpg

Vi har härliga nyheter. Skolinspektionen har i september 2018, efter en regelbunden tillsyn (alla friskolor i Stockholm Stad ska inspekteras) konstaterat att skolan inte har några brister.

Protokollen visar att både elever och lärare upplever Distra som trygg och varm skola med höga förutsättningar för gott lärande. Vi är jätteglada och riktar ett stort tack till alla engagerade lärare, elever och vårdnadshavare gjort Distra till den fina skola vi är idag.

Joakim ThörneComment