Flipped classroom - workshop

Vecka 44 är snart slut och vi lägger en sista hand på veckans arbete. Under regi av vår förstelärare Katarina har skolans personal deltagit och genomfört två fantastiska dagar i de flippade klassrummens värld. 

Som en del av skolans ständigt pågående kvalitetsarbete har Katarina som uppdrag att under hösten sjösätta och testköra flipped classroom som undervisningsmetod med skolans alla lärare. Med hjälp av digitala verktyg som Adobe Voice, iMovie, Screencast-o-matic och Screenflow har vi spelat in och publicerat våra föreläsningar för kommande tre veckor med årskurs 1. 

Alla dessa publiceras i Schoolsoft och på Youtube så att våra elever kan titta på genomgången innan, under och efter lektionen. Tillsammans med eleverna kommer vi att utvärdera detta arbetssätt i slutet på året men redan nu ser vi lärare flera fördelar med detta arbetssätt. Lektionsplaneringarna och genomgångarna blir roligare att förbereda och genomföra i och med det kreativa arbete det innebär med filmning och digitala hjälpmedel. Genom att filma och använda de olika digitala verktygen så kvalitetssäkras vi och samtidigt granskar varandras genomgångar. Framförallt måste vi lärare verkligen tänka till VAD vi vill kommunicera till eleverna under genomgången. 

Tack Katarina för en fantastisk fortbildning!

/Jocke

Joakim ThörneComment