TV-team, Moldavien och Sveriges kommuner och landsting

21728944_10154668732221540_176877190086828871_o.jpg
The cherry of the pie
— Moldaviska delegationen om sitt besök på Distra och hela Sverige-vistelsen

Vad har alla ovanstående gemensamt? Låt mig berätta. 

Under sommaren blev vi kontaktade av Sveriges kommuner och landsting. De berättade att de under vecka 37 ska få besök av en utbildningsdelegation från Moldavien som även har med sig nationell TV. Delegationen ska besöka Sverige för att lära sig mer om framgångsfaktorer inom skolvärlden, med fokus på yrkesprogram och elevnära arbetssätt.

Även om vi är små så vet SKL vilka de vill besöka om de ska visa omvärlden en skola i framkant gällande relationsbaserat lärande. Vi fick en förfrågan och idag kom äntligen dagen som vi fick träffas allihopa. 

Skolan fick besök av ett mycket engagerat team från Moldavien. Vi berättade om vad vi har identifierat som framgångsfaktorer, hur Sveriges skola med sitt kompensatoriska uppdrag ser ut hos oss och vad vi har lärt oss kring att skapa en skolmiljö där alla ska känna sig välkomna. Deras TV-team ville även intervjua såväl rektor som våra engagerade elever. 

De här mötena är roliga av flera anledningar. Dels för att få dela med oss av våra erfarenheter, dels för att vi får sätta ord på vår verksamhet och titta på den från ett utanför-perspektiv men främst för att vi får visa hur duktiga våra elever är och varför vi är så stola. 

Stort tack till vår fantastiska specialpedagog Marie, huvudman Peter och engelsk- och matematiklärare Flavia (som också är språkkonstnär och tolkade åt oss). 

 

 

Joakim Thörne